Nem Alma Klima Santralleri

NEM ALMA PROSESİNİN UYGULANDIĞI GECE İŞLETİMİ

Dönüş havası fanı, üfleme havasını çalıştırılmaktadır. Soğutma devresi kapalıdır.

Dönüş havasını karışım damperi ve son ısıtıcıdan geçirilerek havuz mahali yeterli hava ile ısıtılır.

NIGHT OPERATION WITHOUT DEHUMIDIFICATION

The return is the off position, the blow fan is operational. The cooling circuit is closed.

Passing the return air through the mixing damper and after heater facilitates heating the pool site with the necessary air flow.

 

NEM ALMA PROSESİNİN UYGULADIĞI GECE İŞLETİMİ

 Kullanımın yoğun olmadığı gece işletimlerinde, Dönüş havası Heat-Pipe ısı geri kazanım

 bataryasından ve daha sonra evaporatörden geçirilerek nem alma işlemi gerçekleştirilir.

 Nemi alınan ısınmış halde mahale gönderilir. ( Gerekli olduğu istenilen değerlere kadar ısıtılır.)

 

 NEM ALMA PROSESİNİN UYGULADIĞI GÜNDÜZ İŞLETİMİ

 Dönüş havası ile gerekli taze hava miktarı karıştırılır. Dönüş havası Het-Pipe ısı kazanım

 bataryasından ve daha sonra evaporatörden geçirilerek nel alma işlemi gerçekleştirilir.

 Nemi alınan hava karışım yapıldıktan sonra Heat-Pipe üst kısımdan ve kondenserden geçirilerek

 ısınmış halde mahale gönderilir. Taze hava kadar dönüş havası egzost edilir.

 

NEM ALMA PROSESİNİN UYGULANMADIĞI GÜNDÜZ İŞLETİMİ

Düşük seviyede taze hava kullanılır. Gerekli durumlarda sadece ısıtma yapılır.

Kompresör kapalıdır.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE İŞLETİMİ (NEM ALMA VAR/YOK)

Nem alma ve havalandırma işlemleri maximum dış hava ile yapılmaktadır.

Kategori Adı :

Nem Alma Klima Santralleri

NEM ALMA PROSESİNİN UYGULANDIĞI GECE İŞLETİMİ

Dönüş havası fanı, üfleme havasını çalıştırılmaktadır. Soğutma devresi kapalıdır.

Dönüş havasını karışım damperi ve son ısıtıcıdan geçirilerek havuz mahali yeterli hava ile ısıtılır.

NIGHT OPERATION WITHOUT DEHUMIDIFICATION

The return is the off position, the blow fan is operational. The cooling circuit is closed.

Passing the return air through the mixing damper and after heater facilitates heating the pool site with the necessary air flow.

 

NEM ALMA PROSESİNİN UYGULADIĞI GECE İŞLETİMİ

 Kullanımın yoğun olmadığı gece işletimlerinde, Dönüş havası Heat-Pipe ısı geri kazanım

 bataryasından ve daha sonra evaporatörden geçirilerek nem alma işlemi gerçekleştirilir.

 Nemi alınan ısınmış halde mahale gönderilir. ( Gerekli olduğu istenilen değerlere kadar ısıtılır.)

 

 NEM ALMA PROSESİNİN UYGULADIĞI GÜNDÜZ İŞLETİMİ

 Dönüş havası ile gerekli taze hava miktarı karıştırılır. Dönüş havası Het-Pipe ısı kazanım

 bataryasından ve daha sonra evaporatörden geçirilerek nel alma işlemi gerçekleştirilir.

 Nemi alınan hava karışım yapıldıktan sonra Heat-Pipe üst kısımdan ve kondenserden geçirilerek

 ısınmış halde mahale gönderilir. Taze hava kadar dönüş havası egzost edilir.

 

NEM ALMA PROSESİNİN UYGULANMADIĞI GÜNDÜZ İŞLETİMİ

Düşük seviyede taze hava kullanılır. Gerekli durumlarda sadece ısıtma yapılır.

Kompresör kapalıdır.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE İŞLETİMİ (NEM ALMA VAR/YOK)

Nem alma ve havalandırma işlemleri maximum dış hava ile yapılmaktadır.