Sudan Havaya Isı Geri Kazanım Üniteli Klima Santralleri AHU

Sudan havaya ısı geri kazanım sistemlerinde cihaz üzerinde egzost tarafında iç mahalden atılan havanın

enerjisinin alınması amacı ile bir adet bakır boru / alüminyum kanatlı batarya konumlandırılır. Bunun yanında

taze hava tarafında da aynı özelliklerde ikinci bir batarya konumlandırılır. İkinci bataryanın amacı egzost tarafında

 elde edilen enerjinin taze havaya aktarılmasıdır. İki batarya arasında bir adet pompa su sirkülasyonunu

 sağlamak amacı ile kullanılır. Bu uygulama ısıtma şartları için geçerlidir. Soğutma şartlarında ise sistem

 tersine çalışır. Sudan havaya ısı geri kazanım sistemlerinde verimlilik diğer alternatiflere göre daha düşüktür.

 Bu sistem aspiratör ve vantilatörün farklı mekanlarda yerleşik olduğu durumlarda ve egzost havası ile taze havanın

 birbirine karışma ihtimali asla istenmeyen durumlarda tercih edilir. Kış şartlarında sistemde sürekli dolaşan

 suyun donma ihtimali gözönüne alınarak glikol veya muadili ürünlerin dış hava tasarım şartlarına bağlı olarak

 kullanımı tavsiye edilir. Isı geri kazanımın kullanılmadığı zamanlarda özellikle mevsim geçişlerinde sirküslasyon

 pompasının durdurulması enerji transferinin iptali için yeterli olacaktır.

Kategori Adı :

Sudan Havaya Isı Geri Kazanım Üniteli Klima Santralleri AHU

Sudan havaya ısı geri kazanım sistemlerinde cihaz üzerinde egzost tarafında iç mahalden atılan havanın

enerjisinin alınması amacı ile bir adet bakır boru / alüminyum kanatlı batarya konumlandırılır. Bunun yanında

taze hava tarafında da aynı özelliklerde ikinci bir batarya konumlandırılır. İkinci bataryanın amacı egzost tarafında

 elde edilen enerjinin taze havaya aktarılmasıdır. İki batarya arasında bir adet pompa su sirkülasyonunu

 sağlamak amacı ile kullanılır. Bu uygulama ısıtma şartları için geçerlidir. Soğutma şartlarında ise sistem

 tersine çalışır. Sudan havaya ısı geri kazanım sistemlerinde verimlilik diğer alternatiflere göre daha düşüktür.

 Bu sistem aspiratör ve vantilatörün farklı mekanlarda yerleşik olduğu durumlarda ve egzost havası ile taze havanın

 birbirine karışma ihtimali asla istenmeyen durumlarda tercih edilir. Kış şartlarında sistemde sürekli dolaşan

 suyun donma ihtimali gözönüne alınarak glikol veya muadili ürünlerin dış hava tasarım şartlarına bağlı olarak

 kullanımı tavsiye edilir. Isı geri kazanımın kullanılmadığı zamanlarda özellikle mevsim geçişlerinde sirküslasyon

 pompasının durdurulması enerji transferinin iptali için yeterli olacaktır.