Rotorlu Tip Isı Geri Kazanım Üniteli Klima Santralleri AHU

Tamburlu (Rotary) tip ısı geri kazanım üniteleri bu alanda en verimli ısı geri kazanımının sağlanabildiği

 ünitelerdir. Bu ünitelerin efektif verimliliği kullanım şartlarına bağlı olarak %50 ile % 85 arasında değişmektedir.

 Kullanım ve montaj yapılarından dolayı bir miktar (%2-5) karışım istem dışı olarak gerçekleşebilmektedir.

 Bu karışım miktarının gözardı edebildiği bu projelerde yüksek verimlilikleri nedeni ile tercih edilmektedirler.

 Tamburlu tip ısı geri kazanım üniteleri dairesel olarak üst üstte sarılmış olan alüminyum plakalardan

 oluşmaktadır. Plakalar üst üstte geldiğinde aralarından hava geçişine müsade edecek şekilde şekillendirilmiştir.

 Bu şekilde imal edilen üniteler bir kasa içersinde santral monte edillirler.

 Bu üniteler zorlu şartlar için epoxyal uygulamaya olanak tanımaktadır. Kullanılacağı amaca yönelik olarak farklı tiplerde imal edilebilmektedirler.

 %100 taze havalı cihazlarda normal şartlarda olduğu gibi çift kasa imalat yerine ısı geri kazanım üniteside içinde barındıran tek kasa

 cihaz imalatı yapılmaktadır. gerektiğinde karışım havalı cihazlardada ısı geri kazanım ünitesi kullanılmaktadır.

 Cihaz tasarımları projenin ve iç dış hava şartlarının durumuna göre farklı olabilmektidir.

 Bu farklı tasarımlardan bazıları yanda gösterilmektedir.

Kategori Adı :

Rotorlu Tip Isı Geri Kazanım Üniteli Klima Santralleri AHU

Tamburlu (Rotary) tip ısı geri kazanım üniteleri bu alanda en verimli ısı geri kazanımının sağlanabildiği

 ünitelerdir. Bu ünitelerin efektif verimliliği kullanım şartlarına bağlı olarak %50 ile % 85 arasında değişmektedir.

 Kullanım ve montaj yapılarından dolayı bir miktar (%2-5) karışım istem dışı olarak gerçekleşebilmektedir.

 Bu karışım miktarının gözardı edebildiği bu projelerde yüksek verimlilikleri nedeni ile tercih edilmektedirler.

 Tamburlu tip ısı geri kazanım üniteleri dairesel olarak üst üstte sarılmış olan alüminyum plakalardan

 oluşmaktadır. Plakalar üst üstte geldiğinde aralarından hava geçişine müsade edecek şekilde şekillendirilmiştir.

 Bu şekilde imal edilen üniteler bir kasa içersinde santral monte edillirler.

 Bu üniteler zorlu şartlar için epoxyal uygulamaya olanak tanımaktadır. Kullanılacağı amaca yönelik olarak farklı tiplerde imal edilebilmektedirler.

 %100 taze havalı cihazlarda normal şartlarda olduğu gibi çift kasa imalat yerine ısı geri kazanım üniteside içinde barındıran tek kasa

 cihaz imalatı yapılmaktadır. gerektiğinde karışım havalı cihazlardada ısı geri kazanım ünitesi kullanılmaktadır.

 Cihaz tasarımları projenin ve iç dış hava şartlarının durumuna göre farklı olabilmektidir.

 Bu farklı tasarımlardan bazıları yanda gösterilmektedir.